PARTICIPANTS

Sudionici

Odjel za biologiju

Više informacija o fakultetu i studijima pogledajte na službenoj web stranici: http://www.biologija.unios.hr/ 

Odjel za kemiju

Više informacija o fakultetu i studijima pogledajte na službenoj web stranici: http://www.kemija.unios.hr/

Odjel za fiziku

Više informacija o fakultetu i studijima pogledajte na službenoj web stranici: http://www.fizika.unios.hr/

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Više informacija o fakultetu i studijima pogledajte na službenoj web stranici: http://www.ptfos.unios.hr/

Medicinski fakultet Osijek

Više informacija o fakultetu i studijima pogledajte na službenoj web stranici: http://www.mefos.unios.hr/ 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Više informacija o fakultetu i studijima pogledajte na službenoj web stranici: http://www.fazos.unios.hr/

Organizacijski odbor skupa Dani mladih istraživača

U organizaciji ovogodišnjeg skup Dani mladih istraživača sudjeluju sveukupno tri Odjela (Odjel za biologiju, Odjel za kemiju, Odjel za fiziku) te Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Više informacija

Podupirući
časopisi

Rad Skupa 2. Dani mladih istraživača podupiru i znanstveno-stručni časopisi:

MEDIA

Medijsko pokroviteljstvo

2. Dani mladih istraživača u Osijeku – HRT – Radio Osijek

2. Dani mladih istraživača u Osijeku – HRT – Radio Osijek

Na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svibnju će biti održani 2. Dani mladih istraživača. Sudjeluju sveučilišni Odjeli za biologiju, kemiju i fiziku te Prehrambeno-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet i Fakultet agrobiotehničkih...

AUSPICES

Pokrovitelji

Kontaktirajte nas

14 + 11 =

Mjesto održavanja

Odjel za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
Hrvatska

Vrijeme održavanja

23. – 24. svibnja 2019.

1. dan – 10 – 16 sati
2. dan – 9 – 15 sati