Organizacijski odbor

O SKUPU

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Odjel za kemiju i Odjel za biologiju ove godine po prvi puta organiziraju znanstveni skup „Dan mladih istraživača“ s ciljem okupljanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji pripadaju srodnim područjima znanosti. Skup će pružiti priliku mladim istraživačima (doktorandima i poslijedoktorandima) prezentaciju svojih rezultata istraživanja, upoznavanje i razmjenu ideja te prikupljanje novih znanja i iskustava.

SUDIONICI

Imena izlagača po sastavnicama provjerite klikom na sliku pojedine sastavnice

PROGRAM SKUPA

Cjelovitu Knjigu sažetaka pogledajte klikom na LINK. Pojedinačne sažetke pročitajte klikom na imena autora.

8:30 - 9:00
REGISTRACIJA SUDIONIKA
9:00 - 9:30
OTVARANJE SKUPA
9:30 - 11:20
SEKCIJA I

Moderatori: M. Molnar, Z. Antunović, T. Kovač

9:30 - 9:45
Genotipski i agroekološki utjecaji na koncentracije mikroelemenata i prinos kukuruza
Genotipski i agroekološki utjecaji na koncentracije mikroelemenata i prinos kukuruza

D. Iljkić*, M. Rastija, V. Kovačević

9:45 - 10:00
Utjecaj različitih oblika selena na antioksidacijski status u klijancima pšenice (Triticum aestivum L.)
Utjecaj različitih oblika selena na antioksidacijski status u klijancima pšenice (Triticum aestivum L.)

A. Vuković*, I. Štolfa-Čamagajevac, R. Vuković, M. Matić, Z. Lončarić

10:00 - 10:15
Ozima pšenica i prilagodljivost na klimatske promjene – potraga za funkcionalnim markerima u elitnoj germplazmi pšenice
Ozima pšenica i prilagodljivost na klimatske promjene – potraga za funkcionalnim markerima u elitnoj germplazmi pšenice

S. Guberac*, S. Petrović, A. Rebekić, S. Vila

10:15 - 10:30
Prinos i kvaliteta šećerne repe u različitoj gustoći sjetve
Prinos i kvaliteta šećerne repe u različitoj gustoći sjetve

I. Varga*, M. Antunović, Z. Lončarić, M. Pospišil, A. Kristek

10:30 - 10:45
Utjecaj pogače sjemenki bundeve i ekstrudiranog lana na proizvodnju i masnokiselinski profil mlijeka alpskih koza
Utjecaj pogače sjemenki bundeve i ekstrudiranog lana na proizvodnju i masnokiselinski profil mlijeka alpskih koza

Ž. Klir*, J. M. Castro-Montoya, J. Novoselec, J. Molkentin, M. Domacinovic, B. Mioc, U. Dickhoefer, Z. Antunovic

10:45 - 11:00
Genetska autentifikacija mesa autohtone pasmine svinja primjenom mikrosatelitskih markera
Genetska autentifikacija mesa autohtone pasmine svinja primjenom mikrosatelitskih markera

K. Gvozdanović*, V. Margeta, I. Djurkin Kušec, K. Salajpal, S. Džijan, G. Kušec

11:00 - 11:15
Pozitivan utjecaj konzumacije omega-3 obogaćenih jaja na smanjenje razina oksidativnog stresa kod mladih zdravih ženskih ispitanica
Pozitivan utjecaj konzumacije omega-3 obogaćenih jaja na smanjenje razina oksidativnog stresa kod mladih zdravih ženskih ispitanica

N. Bilić-Dujmušić*, A. Matić (ex. Ćosić), R. Vuković, A. Stupin, L. Rašić, G. Kralik, Z. Kralik, I. Drenjančević

11:15 – 11:50
PAUZA ZA KAVU
11:50 – 12:50
SEKCIJA II

Moderatori:  I. Tomac, S. Šafranko, M. Molnar

11:50 - 12:05
Uklanjanje nitrata iz vodenih medija pomoću modificirane biomase
Uklanjanje nitrata iz vodenih medija pomoću modificirane biomase

M. Nujić*, M. Habuda-Stanić

12:05 - 12:20
Biotransformacije tropa grožđa s Ceriporiopsis subvermispora
Biotransformacije tropa grožđa s Ceriporiopsis subvermispora

G. Šelo*, A. Bucić-Kojić, M. Planinić, M. Tišma

12:20 - 12:35
Zelene tehnike ekstrakcije bioaktivnih komponenata iz kakao ljuske
Zelene tehnike ekstrakcije bioaktivnih komponenata iz kakao ljuske

N. Pavlović*, M. Jakovljević, M. Miškulin, S. Jokić

12:35 - 12:50
Određivanje sastava superkritičnih CO2 ekstrakata pupoljaka crne topole (Populus nigra L.) primjenom GC-MS i LC-MS tehnika
Određivanje sastava superkritičnih CO2 ekstrakata pupoljaka crne topole (Populus nigra L.) primjenom GC-MS i LC-MS tehnika

M. Jakovljević*, P. Kuś, I. Jerković, M. Molnar, S. Jokić

12:50 – 14:00
PAUZA ZA RUČAK
14:00 – 15:15
SEKCIJA III

Moderatori: M. Nujić, I. Štofa Čamagajevac, I. Đerđ

14:00-14:15
Primjena matričnih populacijskih modela u biologiji
Primjena matričnih populacijskih modela u biologiji

Ž. Lončarić*, B.K.Hackenberger, D.K.Hackenberger

14:15 - 14:30
Taksonomija i trofička struktura zooplanktona te interakcije unutar hranidbene mreže
Taksonomija i trofička struktura zooplanktona te interakcije unutar hranidbene mreže

A. Galir Balkić*

14:30 - 14:45
Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša perifitona u jezeru poplavnog područja Dunava
Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša perifitona u jezeru poplavnog područja Dunava

B. Vlaičević*, J. Vidaković

14:45 - 15:00
Fiziološki odgovor vrste Lemna gibba L. na djelovanje ionskog koloidnog srebra
Fiziološki odgovor vrste Lemna gibba L. na djelovanje ionskog koloidnog srebra

M. Varga*, I. Štolfa Čamagajevac, J. Horvatić

15:00 - 15:15
Promjene debljine makule u dijabetičara nakon nekomplicirane operacije mrene metodom ultrazvučne fakoemulzifikacije
Promjene debljine makule u dijabetičara nakon nekomplicirane operacije mrene metodom ultrazvučne fakoemulzifikacije

I. Pivić-Kovačević*, S. Matić, J. Barać, Ž. Salinger

15:15 – 15:50
PAUZA ZA KAVU
15:50 – 18:00
SEKCIJA IV

Moderatori: A. Stanković, K. Selthofer-Relatić, M. Jakovljević

15:50 - 16:05
Derivati desmuramil peptida – sinteza i adjuvantska aktivnost
Derivati desmuramil peptida – sinteza i adjuvantska aktivnost

M. Paurević*, R. Ribić, S. Tomić

16:05 - 16:20
Sinteza heterocikličkih spojeva s biološkom aktivnošću u eutektičkim otapalima
Sinteza heterocikličkih spojeva s biološkom aktivnošću u eutektičkim otapalima

M. Komar*, M. Molnar

16:20-16:45
Mehanizam djelovanja novosintetiziranih N-9-sulfonilpurinskih derivata
Mehanizam djelovanja novosintetiziranih N-9-sulfonilpurinskih derivata

M. Jukić*, T. Bernardi-Opačak, J. Matić, B. Žinić, Lj. Glavaš-Obrovac

16:45 - 17:00
Ravnotežna istraživanja adsorpcije flavan-3-ola na β-glukanu
Ravnotežna istraživanja adsorpcije flavan-3-ola na β-glukanu

P. Matić*, Š. Ukić, L. Jakobek

17:15 - 17:30
Funkcionalizirane ugljikove nanocjevčice kao novi senzorski materijal za određivanje kationskih tenzida
Funkcionalizirane ugljikove nanocjevčice kao novi senzorski materijal za određivanje kationskih tenzida

M. Hajduković*, M. Samardžić

17:30 - 17:45
Karakterizacija klorogenskih kiselina u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda
Karakterizacija klorogenskih kiselina u različitim vrstama kave primjenom elektrokemijskih metoda

I. Tomac*, M. Šeruga, L. Jakobek

17:45 - 18:00
KRATKA PAUZA
18:00 – 18:30
ZATVARANJE SKUPA
18:30 - 20:30
GARDEN PARTY

Prehrambeno-tehnološki fakultet, F. Kuhača 18, Osijek

MJESTO DOGAĐANJA

Aula Sveučilišta (Rektorat)

Adresa: Trg Svetog Trojstva 3, Osijek
MAIL: kontakt@istrazivaci-os.com.hr

SPONZORI

Zahvaljujemo našim sponzorima